Raadsvergadering: Vers- en Brocantemarkt, Bazaar, Haven en gratis hondenbelasting minima

De laatste raadsvergadering van 2015 stond in het teken van de Beverwijkse Bazaar, Vers- en Brocantemarkt en de verzelfstandiging van de haven. Verder stond er een verkiezing voor een positie in Regiegroep IJmond op de agenda. Als laatste werd het "1e hond gratis voor de minima"-initiatiefvoorstel voorgelegd.

MARKTVERORDENING EN VERS- EN BROCANTEMARKT 

Jaarlijks dient de marktverordening vastgesteld te worden. Vorige jaar was besloten dat de Vers- en Brocantemarkt onder de marktverordening te brengen. Dit zou gemakkelijker en beter zijn. Nu wilde het college de Vers- en Brocantemarkt weer onder een evenementenvergunning stoppen. Het argument was in eerste instantie dat het verplicht is omdat ze het eerste jaar niet kostendekkend zijn geweest.

De VVD vindt dat het college het de Vers- en Brocantemarkt wel moeilijk maakt en ten opzichte van andere initiatieven met twee maten meet. Het blijkt namelijk helemaal niet wettelijk verplicht te zijn dat een dergelijke markt altijd kostendekkend moet zijn. Bij confrontatie hiermee maakte de wethouder er van dat het wenselijk is, omdat het financiƫle risico voor de organisatoren zou moeten zijn.

De VVD vindt de Vers- en Brocantemarkt een meerwaarde voor Beverwijk en vindt dat de gemeente daar best aan mag bijdragen. Natuurlijk alleen als het nodig. Een belangrijke reden waarom de markt volgend jaar niet kostendekkend is, is omdat volgende jaar de Velsertunnel dichtgaat en dat de Zeestraat onder handen wordt genomen. Redenen genoeg om wat risico bij de organisatoren weg te nemen.

Samen met Gemeentebelangen heeft de VVD een amendement ingediend om dit te regelen. Echter de gehele coalitie (D66, GroenLinks, CDA en PvdA) was er tegen en is het amendement niet aangenomen. Nu maar hopen dat de organisatoren het financieel rond denken te krijgen of een subsidie kunnen krijgen. Het zou zonde zijn als de Vers- en Brocantemarkt anders niet door zou gaan...

BEVERWIJKSE BAZAAR

De Beverwijkse Bazaar betaalt jaarlijks een belasting op basis van het aantal verkochte entreekaarten. Het idee hier achter is dat er van gemeentelijke faciliteiten gebruik gemaakt wordt.

Sinds dit jaar is de entree gratis en dus moest er gekeken worden hoe er dan afgerekend kon worden. Het college kwam met het voorstel om dan belasting te heffen op basis van het aantal bezoekers.

De VVD vraagt zich af of dat wel kan. Er is jurisprudentie op dit gebied dat het niet zo gemakkelijk kan. Daarnaast is de vraag hoe je het aantal bezoekers goed kunt bijhouden bij de Bazaar. Kortom kan zo'n belasting wel standhouden en loop je misschien risico's van jarenlang getouwtrek... De wethouder denkt van niet.

We hebben haar het voordeel van de twijfel gegeven, maar wel aangegeven dat we het graag op een andere manier zien opgelost. Wellicht gewoon met de Bazaar hier over in overleg gaan.

Verzelfstandiging van de Beverwijkse haven
Het idee is om de Beverwijkse haven te verzelfstandigen. De haven kent zwakke plekken ten aanzien van beheer, organisatie en exploitatie. Het college gaat in gesprek met marktpartijen om de mogelijkheid van verzelfstandiging te bespreken.

In het tweede kwartaal zal er besloten worden over het bidbook en de verschillende modellen voor verzelfstandiging. Als VVD staan we op zich positief tegen een verzelfstandiging, daar we van mening zijn dat het beheer, exploitatie en organisatie beter door een ander gedaan kan worden. Vanzelfsprekend moet dat nog wel blijken.

Mijn collega VVD-er Pieter Heinink stelde nog wel de vraag of de provinciale subsidie voor de Kop van de haven gevaar zou lopen als de haven verzelfstandigd zou worden. De wethouder gaf aan dat dat niet het geval was.

REGIEGROEP IJMOND

Er was een vacature voor de Beverwijkse Delegatie van de regiegroep IJmond. In de regiegroep wordt gesproken over verdergaande samenwerking tussen de IJmondgemeenten. Ik had me daarvoor verkiesbaar gesteld. Mijn collega-raadsleden hebben mij het vertrouwen gegeven en ik ben benoemd voor de regiegroep.

INITIATIEFVOORSTEL HONDENBELASTING MINIMA

In een eerdere raadsvergadering had de PvdA een amendement ingediend om de hondenbelasting voor de minima af te schaffen. Althans voor de eerste hond. Dit was toen net aan verworpen.

De PvdA was daar niet blij mee en heeft daarom alsnog een initiatiefvoorstel ingediend om het toch voor elkaar te krijgen. Dit is op zich toegestaan, alleen niet wenselijk. Dat zou betekenen dat iedere keer dat een partij zijn zin niet krijgt het voorstel nog een keer voorlegt. Zo ook de PvdA. Hun coalitiepartner CDA had de eerste keer tegengestemd, maar was nu klaarblijkelijk onder druk gezet om nu anders te stemmen en is gezwicht. Het voorstel is aangenomen.

De VVD was ook inhoudelijk tegen dit voorstel. Als minima een hond willen hebben, geld over hebben om te voeden en de dierenarts, dan is het ook mogelijk om hondenbelasting te betalen. Dat hoort bij de keuze die gemaakt wordt. Om daar een uitzondering voor de minima op te maken past niet.

D66, GroenLinks, PvdA en later dus ook CDA denken hier dus anders over...