Gratis parkeren op zaterdag en koopavonden. Onderwijsachterstandenbeleid

Deze week is in de raadscommissie het vraagstuk 'parkeren' weer eens onder de loep genomen. Verder zijn in deze commissie de uitgangspunten voor onderwijsachterstandenbeleid besproken.

Aanleiding voor de parkeerdiscussie was een stuk van het college waarin vragen van de raad werden beantwoord. Wat dit stuk in ieder geval  heel duidelijk liet zien, is dat het kostenniveau veel te hoog is. Pieter Heinink heeft namens de VVD-fractie aangegeven dat hier wel het een en ander te behalen is. Hij somde in korte tijd een rijtje van kostenbesparing op van een paar ton.

Doe eens gek

'Doe eens gek, ga het eens vanuit een ander perspectief bekijken!' was onze oproep aan het college. Het perspectief van de Beverwijkers en de Beverwijkse ondernemers, wel te verstaan. Volledig vrij parkeren is niet mogelijk en niet wenselijk, vooral om overlast in de wijken te voorkomen.

Vrij parkeren op zaterdag en koopavonden

Wat wel haalbaar is volgens de VVD is vrij parkeren buiten de forensentijden. Alle zaterdagen en koopavonden. De zondagen zijn uiteraard al vrij. Dit zou, wat de VVD betreft, dan gelden voor het hele centrum van Beverwijk. Dus: alleen betaald parkeren van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. Lekker duidelijk en goed voor de winkeliers en hun publiek.

D66 wilde wel meegaan met deze optie, als het tijdelijk was (de periode van werkzaamheden aan het centrum) en alleen zou gelden voor het Meerplein. In de loop van de vergadering leek er meer ruimte te ontstaan als blijkt dat de middelen er voor beschikbaar zijn en de tijdelijke periode de haalbaarheid wordt aangetoond. De wethouder gaat onderzoeken of het haalbaar is. Als het een succes blijkt en financieel haalbaar, zou het definitief kunnen worden. Dat zou een mooi resultaat zijn.

Uitgangspunten onderwijsachterstandenbeleid

Tijdens de commissie zijn tevens de uitgangspunten voor het onderwijsachterstandenbeleid gepresenteerd. Aan de hand van deze uitgangspunten wordt het definitieve beleid opgesteld.

De VVD heeft aangegeven voorstander te zijn van gemengde groepen bij Voorschoolse  en Vroegschoolse Educatie (VVE) bij peuterspeelzalen. Momenteel gebeurt dit in aparte groepen. Uit onderzoek blijkt dat gemengde groepen beter bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen die mogelijk een onderwijsachterstand kunnen oplopen.

Verder heeft Puck Witte namens de VVD nog benadrukt dat het belangrijk is dat de VVE eenvoudig bereikbaar is voor de betrokkenen. Dan moet rekening gehouden worden met waar de betrokkenen wonen en werken. Geen wachtlijsten en laagdrempelig.