Informatie achterhouden voor de raad: motie van treurnis voor wethouder de Rudder

Tijdens de raadsvergadering van 30 augustus heeft de VVD duidelijk aangegeven hoe zij tegen de renovatie van het stadscentrum en de proef met gratis parkeren aankijkt. Onlangs werd de raad op de hoogte gebracht van een mogelijke overschrijding van het budget dat bestemd was voor de renovatie van het stadscentrum. Daarnaast wilde alle partijen, behalve de VVD, de proef met gratis parkeren op donderdagavond uitstellen.

Renovatie van het stadscentrum

In juni had de VVD signalen opgevangen dat het project voor het opknappen van het centrum veel duurder dreigde te worden. Wel meer dan 1 miljoen euro duurder. Een budgetoverschrijding van 25%. Op 7 juli heeft de VVD wethouder de Rudder gevraagd of deze informatie klopte. De wethouder heeft toen zeer ontwijkend geantwoord. Een aantal dagen later kwam het college met een brief waarin het toegaf dat het project uit de hand dreigde te lopen. De brief zorgde echter voor meer vragen in plaats dat er vragen beantwoord werden. Vrij vertaald stond er in de brief dat we moeten wachten dat de raad het nodig vond om de informatie te delen.

De VVD rekende er op dat het college haar wettelijke informatieplicht naar de raad serieus zou nemen. Het feit dat het college vervolgens zelf beslist wanneer het reageert op schriftelijke vragen toont een grote minachting naar de raad. Het college roept steeds ‘transparant’ te willen zijn, maar doet dit alleen als het uitkomt. De VVD noemt dat pragmatisch transparant. In de tussentijd veegt het college zijn straatje schoon.

De VVD begrijpt deze minachting jegens de raad, oppositiepartijen, en dus ook jegens de inwoners en ondernemers in Beverwijk, niet. Dit houdt in: het op tijd informeren van de raad en het tijdig beantwoorden van schriftelijke vragen. En zeker niet informatie achterhouden. Het achterhouden van informatie is een politieke doodzonde.

Het feit dat wethouder de Rudder informatie had gehouden, was voor de VVD een reden een motie van treurnis in te dienen: een soort politieke gele kaart. Dit werd gesteund door de oppositiepartijen. De coalitiepartijen konden zich niet vinden in de motie. D66 erkende wel dat hun eigen wethouder niet goed de zaken onder controle had.

Proef gratis parkeren

De VVD sprak ook verbazing over het feit dat de besluitvorming over op 30 juni had plaatsgevonden. Uit de informatie over het stadscentrum, bleek dat het niet haalbaar was om op 1 september met het opknappen van het centrum te beginnen. De VVD vroeg zich daarom af waarom wethouder Dorenbos het voorstel in de raad heeft laten behandelen. Op dat moment had wethouder Dorenbos niet een voorstel aan de raad moeten voorleggen, maar moeten terugtrekken om de raad vervolgens te informeren over de budgetoverschrijding.

Uit de kritische vragen van de VVD bleek uiteindelijk dat wethouder Dorenbos op dat moment nog niet bekend was met de dreigende overschrijding. Het bleek dat wethouder de Rudder zelfs niet zijn collega wethouder Dorenbos had ingelicht.

Het proces rondom uitstel van de proef gratis parkeren in het stadscentrum is volgens de VVD schandalig verlopen. Het uitstel was een initiatief van D66. D66 heeft geprobeerd een raadsbesluit opzij te zetten door middel van een brief ondertekend door zes van de zeven partijen. Het is niet mogelijk om een raadsbesluit zomaar via een brief op zij te zetten. Daarnaast is de VVD is daarbij gepasseerd. Normaal gesproken krijgen alle partijen in ieder geval een kopie van zo’n brief. De VVD hecht grote waarde aan het democratisch proces. Daar hoort het betrekken van andere partijen ook bij, ook al zijn deze het wellicht niet met het voorstel eens. Het feit dat de coalitie zelf hamert op transparantie maakt deze kwestie nog treuriger.

Tot slot wilde de VVD van de wethouder weten hoe de proef van het gratis parkeren verder wordt opgepakt. Welke termijnen heeft de wethouder daarvoor in gedachten? Hoe zorgt de wethouder er voor dat er kostenbesparingen inzichtelijk worden, zodat gratis parkeren op donderdagavond en zaterdag definitief ingevoerd kan worden. Een grote wens die door kostenbesparingen eenvoudig mogelijk zou moeten zijn. Uit de reactie van het college en de coalitiepartijen blijkt echter dat deze partijen dat eigenlijk niet serieus willen onderzoeken en het alleen maar zien als een eenmalige geste naar de ondernemers, terwijl de VVD het als structureel ziet.

Tijdens de stemming waren de VVD en Democraten Beverwijk de enige partijen die bezwaar hadden tegen het uitstellen van gratis parkeren, waardoor de proef dus uitgesteld wordt.

Tot slot

Hoewel het college en de coalitiepartijen graag over transparantie praten, voeren zij dit in de praktijk zeer slecht uit. Het is transparantie wanneer het het college uitkomt. Als het niet uitkomt moet iedereen maar wachten. Dit wordt vervolgens ‘oplossingsgericht’ of ‘pragmatisch’ genoemd. De raadsvergadering van 30 augustus is daar een goed voorbeeld van geweest. De VVD vindt de werkwijze  een minachting van de raad en de inwoners van Beverwijk.