VVD Heemskerk, Beverwijk en Velsen samengegaan in VVD IJmond

Beverwijk –  De VVD-afdelingen Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben op 19 december 2016 besloten om per 1 januari 2017 te fuseren tot één lokaal netwerk: de VVD IJmond.

 

De gesprekken voor de fusie begonnen afgelopen zomer, nadat de leden hiervoor het groene licht hadden gegeven. De samenwerking kreeg vervolgens snel vorm tussen de drie VVD afdelingen in de IJmond. Ook de invulling van het nieuwe bestuur is inmiddels compleet met voorzitter, Paul ten Westeneind, secretaris, Wim Milikan en als  penningmeester Marieke Zimmerman.

Het gaat hier om de fusie van de afdelingen. De gemeenteraadsfracties houden hun eigen lokale verantwoordelijkheid.

                                                                                                    

De nieuwe voorzitter geeft aan: “Binnen de IJmond wordt politiek en bestuurlijk veel samengewerkt, voor een sterke IJmond. De IJmondiale VVD afdelingen sluiten zich hierbij graag aan en kijken uit naar een succesvolle samenwerking in de regio. De VVD-IJmond wil een netwerkfunctie vervullen voor alle liberalen in de IJmond. ”