VVD Beverwijk weigert de APV aan te passen

In de raadscommissie van 12 januari stond de Algemene Plaatselijke Verordening ter bespreking op de agenda. De APV gaat onder andere over vergunningen voor onder andere evenementen en zaken als inritten, bewaartermijn goederen voor de politie, cameratoezicht en nog een aantal andere onderwerpen.

 

De VVD zag de evaluatie van de huidige APV en achtte het niet noodzakelijk om wijzigingen aan te brengen. De evaluatie was namelijk overwegend positief. Een opvallend discussiepunt was echter het verzoek van een speelautomatenexploitant om het maximaal aantal toegestane speelautomatenhallen te verminderen. Volgens het voorstel zou het maximaal aantal verlaagd worden van zes naar vier speelautomatenhallen.

 

De motivatie hierachter is dat de exploitant zelf elders in de stad wilt investeren en dit niet zal doen als het maximaal aantal toegestane speelautomatenhallen niet verlaagd wordt. Namens de VVD sprak Pieter Heinink over de onwenselijkheid van het aanpassen van de APV voor één onderneming. Ook is de rol van een oud-wethouder, die middels zijn contacten het voorstel van steun probeert te voorzien, niet bevorderlijk voor dit voorstel.

 

Zie onderstaande bijdrage van fractielid Pieter Heinink:

 

"Voorzitter,

 

Willen wij de indruk wekken dat er in Beverwijk geen consistent beleid gevoerd wordt? 

 

De APV is recentelijk gewijzigd en de raad heeft besloten het aantal vergunningen voor speelautomaten uit te breiden naar zes.

Vervolgens melde zich de grootste speler op deze markt om zich hier te vestigen, hetgeen geweigerd werd. Dat vonden wij al geen gelukkige beslissing.

 

Als wij nu ook nog ingaan op een verzoek van een hier gevestigde exploitant om het aantal vergunningen weer terug te brengen naar vier, waarbij deze partij zelfs nog druk probeert uit te oefenen op de raad, dan gaat dit de VVD in ieder geval te ver.

Ondernemen is risico nemen en wij zijn er niet om de risico's weg te nemen.

 

Middels een lobbyist, een oud CDA-wethouder nota bene, zijn alle fracties benaderd. Vervolgens wordt er geschermd met het niet laten doorgaan van plannen voor een nieuwe vestiging op het Meerplein. Hierbij wil de onderneming het liefst dat de bestemming Speelautomatenhal van het huidige pand afgehaald wordt.

 

Aan deze vorm van protectionisme wensen wij niet mee te werken.

Er is niets mis met gezonde concurrentie en een markt die zichzelf reguleert.

 

Zeer recent had de marktleider in deze branche interesse om een zeer forse investering te doen in Breestraat 130, dus deze partij ziet wel mogelijkheden."