Artikel 41 vragen over krakers Fort bij Velsen

De VVD-fractie heeft artikel 41 vragen gesteld over de krakers op het terrein van Fort Velsen. De VVD ziet graag dat de gemeente zo spoedig mogelijk overgaat tot het ontruimen van het terrein.

De gestelde vragen zijn als volgt:

Naar aanleiding van het artikel op NHNieuws (https://www.nhnieuws.nl/nieuws/238494/burgemeester-wil-gekraakt-fort-bij-velsen-ontruimen-krakers-willen-in-dialoog) en AT5 (https://www.at5.nl/artikelen/190650/admers-kraken-leegstaand-fort-bij-velsen) hebben wij vragen omtrent het ontruimen van het Fort.

De VVD is van mening dat het kraken van eigendommen onaanvaardbaar is en dat de gemeente derhalve zo spoedig mogelijk tot ontruimen zou moeten overgaan. De burgemeester heeft in de artikelen reeds aangegeven de intentie te hebben het terrein zo spoedig mogelijk te ontruimen. Klopt deze intentie?

Daarbij hebben wij naar aanleiding van bovenstaande artikelen de volgende vragen aan het college:

1)    De VVD is van mening dat het onaanvaardbaar is dat mensen ongewenst aan eigendommen van anderen zitten. Kraken zien wij dan ook als een grote inbreuk op iemand zijn/haar terrein. Deelt de burgemeester deze mening?

2)    In het artikel van AT5 staat dat het maximaal 8 weken kan duren tot men overgaat tot het ontruimen van het terrein. De VVD vindt een duur van 8 weken veel te lang en is van mening dat dit onmiddellijk zou moeten gebeuren. Deelt het college onze mening dat een wachttijd van 8 weken veel te lang is?  

3)    Zo ja, wat gaat het college er aan doen om het terrein zo spoedig mogelijk te ontruimen? Waarom moet het zo lang duren tot de gemeente overgaat tot ontruiming van het terrein?

4)    Het Fort bij Velsen is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Wij zijn dan ook van mening dat ontruiming, mede wegens deze bijzondere status, prioriteit heeft. Deelt het college deze mening?

5)    Het artikel van AT5 stelt dat zich onder de groep krakers ook enkele oud-ADM’ers bevinden. Het ontruimen van het ADM-terrein is een jarenlange strijd geweest voor de gemeente Amsterdam. Wegens deze voorgeschiedenis is de VVD van mening dat het zo spoedig mogelijk ontruimen van het terrein prioriteit geniet. Mede om duidelijkheid te verschaffen over de groep krakers. Deelt het college deze mening? Zo ja, wat gaat het college doen om deze duidelijkheid te verschaffen?

Alvast bedankt.


Namens de VVD-fractie,