VVD stelt vragen over dalende vaccinatiegraad

De VVD-fractie heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld wegens de dalende vaccinatiegraad in de gemeente. De dalende vaccinatiegraad brengt gezondheidsrisico's met zich mee en de VVD-fractie maakt zich hier dan ook zorgen over. De vragen zijn hieronder te lezen. Zie de bijlage voor het gehele document!

De vragen:

1) Is het college bekend met het artikel ‘kans mazelenuitbraak in de IJmond groter’ in het Dagblad Kennemerland van 11 april?


2) Is het college bekend met de dalende vaccinatiegraad, van vrijwel alle vaccins, in de periode 2006-2018?


3) Onlangs hebben er in Nederland een aantal uitbraken van het mazelenvirus plaatsgevonden. Het vaccin tegen mazelen zit, samen met het vaccin tegen de bof en rodehond, in het BMR-vaccin. De vaccinatiegraad van het BMR basisimmuun is bij zuigelingen (2 jaar) in de afgelopen 12 jaar met bijna 5 procentpunt afgenomen naar 92,8%. In de categorie schoolkinderen (10 jaar) is de dekkingsgraad van het BMR-vaccin in dezelfde periode met 3 procentpunt afgenomen. Dit is onder de vereiste groepsdekking van 95%. Beverwijk zit daarmee in een risicogroep. Is het college het met ons eens dat dit ongewenst is? Is bij het college bekend wat de oorzaak hiervan is? Wat kan het college initiëren om deze vaccinatiegraad op het gewenste peil te krijgen?


4) Het aantal zuigelingen met geen enkele vaccinatie is van 1,3% in 2017 opgelopen naar 4,2% in 2018. Is het college op de hoogte van dit feit, waar wordt deze trend door veroorzaakt en wat is het college voornemens om deze trend tegen te gaan?


5) Zijn er door het college groepen aan te wijzen die extra risico lopen?


6) Is het mogelijk voor peuterspeelzalen of andere vormen van kinderopvang om vaccinaties te verplichten danwel niet-gevaccineerde kinderen toegang te weigeren om eventuele uitbraken te voorkomen en de andere kinderen te beschermen? Zo ja, is het college voornemens dit ook te doen?