Gezamenlijk standpunt VVD-fracties over samenwerking en mogelijke fusie

Vorige week stond de fusie tussen de IJmondgemeenten centraal. Dit werd besproken in de IJmondcommissie. Het is een discussie die al lange tijd gevoerd wordt. Beverwijk en Velsen staan open voor gesprekken over een fusie, maar in Heemskerk vinden ze dit nog iets te snel gaan. Voor de VVD is een goede IJmondfusie een fusie tussen alle drie de gemeenten en niet een deel ervan. Vandaar dat de VVD Beverwijk, Heemskerk en Velsen gezamenlijk een standpunt maakten tijdens de commissie. Namens alle afdelingen sprak Bas Koppes, van VVD Velsen. Namens VVD Beverwijk was Kevin Benning aanwezig en namens VVD Heemskerk Karin Smit. Zie het filmpje voor de bijdrage.

Zet cookies aan om de video te tonen.