Raadscommissie: Vers-en brocantemarkt, vermakelijkheidsretributie en GeenPeil referendum

Afgelopen raadscommissie stonden onder andere de Vers- en Brocantemarkt en de vermakelijkheidsretributie op de agenda. Ook hebben we nog een vraag gesteld over de GeenPeil referendum.

VERMAKELIJKHEIDSRETRIBUTIE

De vermakelijkheidsretributie is een soort belasting op activiteiten waar veel mensen op af komen. Het idee daar achter is dat er gebruik gemaakt wordt van gemeentelijke faciliteiten en die kosten geld. In de praktijk is dit altijd gekoppeld geweest aan activiteiten waar meer dan 1 miljoenen betalende bezoekers op af komen. In Beverwijk is dat alleen de Beverwijkse Bazaar.

In 2015 is het bezoek aan de Beverwijkse Bazaar gratis geworden. Het college is op zoek gegaan om toch nog inkomsten te kunnen verkrijgen. De oplossing volgens het college is om alleen naar het aantal bezoekers te kijken en het criterium van betalen los te laten. Duidelijk is dat het college de inkomsten van de Bazaar niet wil mislopen.

De VVD heeft aangegeven dat dit waarschijnlijke geen handige oplossing is. Het risico is dat nu bijvoorbeeld de Breestraat, zwembad of weekmarkt er onbedoeld ook onder gaan vallen. De wethouder gaf aan dat de Breestraat er niet onder zou vallen, omdat het niet gaat om een bedrijfsmatig ondernomen activiteit. Wij konden ons daar niet zo veel bij voorstellen en vragen ons af dat daadwerkelijk een verschil is.

De hoogte van de vermakelijkheidsretributie is afhankelijk van het aantal bezoekers per jaar. Nu er geen entree meer betaald hoeft te worden, zijn er ook geen betrouwbare gegevens van het aantal bezoekers. Wij hebben de wethouder gevraagd hoe dit geteld gaat worden. De wethouder gaf aan dat de Bazaar daar mee zal moeten komen. Ze kon echter niet aangeven hoe dat dan in de praktijk zou gaan..., laat staan over de betrouwbaarheid van de cijfers. De VVD voorziet dat er hierdoor problemen gaan ontstaan en we vragen ons af of er überhaupt een betaling deze kant op gaat komen.

Al met al betitelt de VVD de verordening vermakelijkheidsretributie als gammel. De wethouder nam aanstoot aan deze term. Het ziet er echter naar uit dat de verordening niet gaat behalen wat de bedoeld wordt. In onze ogen is er dus een weinig solide basis...

VERS- EN BROCANTEMARKT EN DE MARKTVERORDENING

Begin dit jaar is de Vers- en Brocantemarkt onder de marktverordening geplaatst om zo eenvoudiger te kunnen werken en vooraf meer duidelijkheid voor betrokken partijen te hebben. Dit was onder meer mogelijk omdat de Vers- en Brocantemarkt kostendekkend was.

Nu kregen we echter te horen dat de markt niet meer onder de marktverordening geplaatst kon worden omdat de kosten veel hoger lagen. De wethouder had aangegeven dat er € 8.000 minder inkomsten waren. Daarnaast was er meer dan € 11.000 aan ambtelijke uren in gestoken. Er wordt gesuggereerd dat de markt dus € 19.000 duurder was.

De VVD heeft daar flink op doorgevraagd. Uiteindelijk bleek dat de € 11.000 helemaal niet in de besluitvorming mee mocht worden genomen en dat de € 8.000 lager zal liggen. Kortom een beetje bangmakerij van de wethouder. Hij bood wel z'n excuses aan voor het onjuiste beeld...

De wethouder gaf aan dat het feit dat de markt niet meer onder de marktverordening zou vallen, niet het einde van de Vers- en Brocantemarkt hoeft te zijn. Er kunnen gewoon evenementenvergunningen worden aangevraagd voor de markten. Voor de organisatoren was het nog onduidelijk wat dat zou betekenen. In ieder geval werd wel aangegeven dat ze geen financiële tegenvallers kunnen dragen...

De wethouder heeft toegezegd om snel met de organisatoren aan tafel te gaan zitten om de ontstane situatie te bespreken. We gaan er van uit dat voor de raadsvergadering waar het besluit genomen gaat worden, duidelijkheid is. Dan kan er ook een afgewogen besluit genomen worden.

GEENPEIL REFERENDUM

Als laatste heeft de VVD een vraag gesteld over komend referendum geïnitieerd door GeenPeil. Er zijn geluiden in het land dat er veel minder stemlokalen zullen zijn. Als dit er te weinig zijn, dan zal dat ten koste van de opkomst en daarmee het resultaat kunnen gaan.

We hebben gevraagd hoe dat in Beverwijk geregeld gaat worden. We vinden, ongeacht hoe je er tegen aan kijkt, dat het democratisch recht gaat uitgevoerd moet kunnen worden. Er is aangegeven dat nog niet bekend is hoe het in Beverwijk geregeld gaat worden, maar dat belangrijk is dat het referendum goed georganiseerd wordt. De raad wordt op de hoogte gehouden.