Wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Een geschikte huurwoning of koopwoning vinden is moeilijk. Dit zorgt voor problemen bij alle groepen woningzoekenden.

ñ Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn we tegen hetverhogen van de belasting op eigen woningbezit (OZB). Ook is de VVD van mening dat het verhogen van andere woonlasten te allen tijde voorkomen moet worden.

ñ De financiering van een koophuis rondkrijgen is voor veel starters moeilijk. Vooral jongeren zijn daar de dupe van. De VVD heeft in Beverwijk en Wijk aan Zee succesvol de starterslening geïntroduceerd. Starters lenen het laatste gedeelte van hun hypotheek van de gemeente. Veel jongeren kunnen zo hun eerste stap doen. We willen de starterslening continueren.

ñ Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Daar zijn aanpassingen in hun koophuis voor nodig. Ondanks overwaarde in hun huis is het niet mogelijk om een normale hypotheek hiervoor te krijgen. De blijvershypotheek maakt het mogelijk deze aanpassingen te doen. De waarde van de woning belemmert het afsluiten van een blijvershypotheek niet.

ñ Veel Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs staan al jaren op een wachtlijst voor een geschikte huurwoning. Het is onrechtvaardig als statushouders voorrang op een huurwoning krijgen. De VVD vindt dat iedereen eerlijk op z’n beurt moet wachten.

ñ Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Er is geen welstandscommissie nodig om te bepalen of iets mooi is of niet.

ñ Beverwijk beschikt in vergelijking met de regio over voldoende sociale huurwoningen. Bouwlocaties kunnen niet alleen bestaan uit sociale huurwoningen. We zorgen voor een goed evenwicht in het aanbod van huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen. Daarbij zal de gemeente de private huur- en koopsector stimuleren.

ñ Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dat betekent bereikbaar, veilig en modern. Zodra een bedrijfsterrein niet meer opgeknapt kan worden, dan beziet de gemeente of het terrein om te zetten is naar woningen.

Er is in Beverwijk en Wijk aan Zee weinig ruimte beschikbaar, terwijl de vraag naar nieuwe woningen de komende decennia stijgt. Steeds meer mensen willen in Beverwijk en Wijk aan Zee wonen. We gaan actief op zoek naar nieuwe locaties waar woningen gerealiseerd kunnen worden en we kijken naar andere oplossingen. Om er voor te zorgen dat Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs in Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen blijven wonen.

ñ De VVD kijkt waar mogelijkheden zijn voor woningbouw. We denken hierbij aan Ankie’s Hoeve en Heliomare. Ook herinrichting van sportparken Adrichem en Overbos en verplaatsing van het Kennemer Theater onderzoeken wij om zo meer woningen in de gemeenten te realiseren.

ñ Wij stimuleren het opknappen van bovenwoningen bij winkels en bedrijven. Dit creëert woonruimte en zorgt voor extra veiligheid.

ñ Langdurig leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd tot woningen voor bijvoorbeeld starters, seniorenwoningen of tot zorgunits.

ñ In Beverwijk bouwen we meer hoog, compact en duurzaam. In Wijk aan Zee bouwen we juist zoveel mogelijk laag.