Afvalstoffen en reiniging

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.

ñ De gemeente gaat de verrommeling van de wijken en de troep in de straten tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid en dumping rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt serieus aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. We zorgen voor strenge handhaving.

ñ We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten. De gemeente stimuleert hergebruik van producten (“circulaire economie”) en voorziet in afvalverzameling met duidelijke richtlijnen.

ñ Om het afgeven van afval zo makkelijk mogelijk te maken, zijn we voorstander van ondergrondse afvalcontainers. Dit voorkomt ongedierte en zorgt ervoor dat iedereen zijn afval op een laagdrempelige manier kwijt kan. Waar er nog geen ondergrondse afvalcontainers zijn gaan we met de bewoners in overleg of dit wenselijk en haalbaar is.

ñ Afval scheiden los je niet met meer verplichte afvalbakken of rolcontainers op. We zorgen voor meer papier- en plasticcontainers in de buurten, dan kan er ook makkelijker gescheiden worden.

ñ Uit onderzoek blijkt dat nascheiding van afval tot meer en betere kwaliteit aan grondstoffen leidt. De VVD vindt het belangrijk dat nieuwe inzichten voor afvalinzameling en afvalscheiding in Beverwijk en Wijk aan Zee worden toegepast en haakt hierbij aan op de landelijke ontwikkelingen.

ñ Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.

ñ Bij slecht weer ruimt de gemeente rondom belangrijke rioleringen en viaducten de bladeren op om wateroverlast in de herfst te voorkomen.

ñ We sporen woningbouwcorporaties aan om voorzieningen tegen wateroverlast in hun flats te treffen.

ñ De gemeente informeert de Beverwijkers en Wijk aan Zeeërs actief over de nadelen van volledig bestraten van tuinen. Water kan dan minder goed afgevoerd worden en straten staan langer blank.