Natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en duinen, van de vogels in de tuin, van de koeien in de wei en van de vissen in de zee. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Wijk aan Zee is een zomerse hotspot met jaarrond activiteiten. Horeca, natuur, mens en dier ontmoeten elkaar daar.

Er is in Beverwijk en Wijk aan Zee de afgelopen jaren te weinig aandacht voor verzorgd groen geweest.  Groen maakt de omgeving mooier en verbetert het aanzicht van de buurt. We zorgen voor meer en verzorgd groen in de wijken.

Op dit moment is de bestrijding van onkruid onvoldoende. Dit uit zich in straten die er onverzorgd uit zien. We zetten in op betere en regelmatige bestrijding van onkruid. Onverzorgd groen zorgt voor gevaarlijke situaties langs wegen. Tijdig maaien voorkomt ongelukken

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen.

Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur ├ęcht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.