Duurzaamheid

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water. Goed omgaan met het milieu is noodzakelijk, dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures. De gemeente haakt hierbij actief  in op landelijke en regionale initiatieven waaronder die van de Omgevingsdienst IJmond.

ñ Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.

ñ De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen. Daarbij stelt de gemeente een stimuleringsfonds beschikbaar om dit aantrekkelijk te maken.

ñ De gemeente ondersteunt en stimuleert ondernemers om duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord (MVO) te ondernemen en wijst daarbij op de mogelijkheden van subsidies en stimuleringsfondsen.

ñ De gemeente houdt bij inkoop rekening met de herbruikbaarheid van de producten en grondstoffen (circulaire economie). Denk hierbij aan verlichting, maar ook aan papier en andere kantoorbenodigdheden.

ñ De gemeente stelt zichzelf realistische duurzaamheidsdoelstellingen. Jaarlijks evalueren we hoe dit proces verloopt en welke initiatieven nodig zijn.

ñ Gasaansluitingen bij nieuwbouwwoningen worden niet verboden. De VVD is van mening dat iedereen recht op keuzevrijheid heeft. Elektrisch koken en zonneboilers stimuleren wij.

ñ De VVD is voorstander van initiatieven zoals GreenBiz. Uitbreiding van het Greenbiz project of gebied en vergelijkbare projecten faciliteren wij van harte.