Werk en inkomen

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.

Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken Beverwijk en Wijk aan Zee een leukere plek om te wonen.

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: het bijhouden van openbaar groen in de wijk, schoonhouden, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een bedrijf, de Beverwijker en Wijk aan Zeeër zit vol ideeën en kwaliteiten. Wij juichen deze initiatieven toe en ondersteunen deze initiatieven.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. Ons uitgangspunt is te kijken wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.

ñ De gemeente helpt mensen om weer aan de slag te gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk.

ñ Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.

ñ Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.

ñ Fraude met uitkeringen is diefstal. Bij fraude en misbruik vorderen we de betaalde uitkeringen tot op de laatste cent terug en daar bovenop wordt er een boete opgelegd. Controle en maatwerk is hier voor nodig.

ñ Jonge starters op de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie krijgen extra ondersteuning; de aansluiting van de leerplichtwet op de participatiewet wordt verbeterd.