Onderwijs

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze leerkrachten voor de klas. 

ñ De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind lopend, met de fiets of auto af te zetten bij school.

ñ Het schoolgebouw is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. We denken hierbij aan ruimte voor muziek, sport en cultuur of via samenwerking met culturele instellingen in de gemeente.

ñ Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt. Dit willen wij bereiken door vroegtijdige signalering op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

ñ School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.

ñ Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

ñ We zorgen er voor dat wanneer ouders en kinderen problemen hebben, het gezin één hulpverlener als aanspreekpunt heeft.

ñ De jongerenleerplicht van 5 tot 18 jaar en van 18 tot 23 jaar handelt voortaan één organisatie af.

ñ We vinden het belangrijk dat je vrij kunt kiezen naar welke school je kind gaat.

ñ We vinden het ook belangrijk om naar een basisschool in de buurt te kunnen. Ongeacht het aantal kinderen blijft er een basisschool in Wijk aan Zee.

ñ Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.

ñ Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later.

ñ Beverwijk zet in op een uitbreiding van het aantal aangeboden mbo-opleidingen in de gemeente. Ook kijken we naar mogelijkheden om een hbo-instelling in de IJmond aan te trekken. Op deze manier faciliteert de gemeente doorstroming van scholieren en studenten.