Zorg en ouderen

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. Mantelzorgers spelen daarin een belangrijke rol.

ñ De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. Zo is het van belang om aan senioren uit te leggen dat eigen inkoop van zorg kan en mag.

ñ Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen. De gemeente zet in op projecten die dit tegengaan. Een gedachte hierbij is het creëren van buurten waar jongeren en ouderen bij elkaar in de buurt wonen. Of het creëren van ‘koppeltjes’, waar jongeren van tijd tot tijd ouderen opzoeken.

ñ De VVD wil wonen, zorg en dagbesteding combineren zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook de blijvershypotheek maakt dit mogelijk.

ñ Het is van groot belang dat de gemeente Beverwijk, samen met de buurgemeenten Velsen en Heemskerk, een op elkaar afgestemd beleid hanteert met betrekking tot zorg en welzijn. We voeren de best practices van de drie gemeenten in.

ñ We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat ze overbelast raken. De gemeente streeft hierbij naar een intensieve samenwerking tussen de zorginstellingen en mantelzorgorganisaties. De gemeente maakt gebruik van de zogeheten “mantelzorgwaardering” als erkenning voor het belangrijke werk van deze mantelzorgers.

ñ Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage.

ñ De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken.

ñ De zorgdiensten worden scherp ingekocht.

ñ Ouderen hebben er baat bij om trainingen te krijgen hoe het internet te gebruiken.

ñ De rol van de gemeente is om de match van de zorgbehoefte goed uit te laten voeren.