Sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het belangrijk dat jong en oud kan sporten.

ñ Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches of particuliere initiatieven.

ñ Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente reserveert via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.

ñ Groeiende sportverenigingen hebben te weinig velden om iedereen de betreffende sport te laten beoefenen. Er komen extra sportvelden om dit op te lossen. Gekeken wordt of sportpark Adrichem tot een echte sportcampus ingericht kan worden. Plaatsing van een extra veld in park Overbos is ook een mogelijkheid. Groen dat door herinrichting wegvalt compenseren we met nieuw groen.

ñ Samenwerking tussen de sportverenigingen vinden wij belangrijk. De verenigingen delen, daar waar mogelijk, het gebruik van sportvelden om tot een optimale veldcapaciteit te komen.

ñ Het is belangrijk dat kinderen kunnen spelen en sporten. De gemeente zorgt voor meer en betere speelruimte voor kinderen.

ñ Vitaliteit is voor ouderen zeer belangrijk. We zorgen voor laagdrempelige buitensporttoestellen.