Kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. De gemeente heeft een belangrijke rol in het behouden van en aandacht voor historisch erfgoed. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. Daarbij draagt het bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling van eenieder. 

Cultuur in Beverwijk en Wijk aan Zee is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 

ñ Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van Beverwijk en Wijk aan Zee kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de traditionele Sinterklaasintocht, Sint Maartenviering en Luilak.

ñ Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. 

ñ Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. We vinden het belangrijk dat organisaties niet alleen afhankelijk zijn van (gemeentelijke) subsidies maar ook in staat zijn op andere manier geld te werven voor hun culturele projecten.

ñ De gemeente toetst subsidies van tijd tot tijd. We kijken of het doel van de subsidie behaald is. We kijken ook of nieuwe initiatieven in plaats van bestaande initiatieven een aanvullende subsidie kunnen krijgen.

ñ De bereikbaarheid van en parkeerfaciliteiten rondom het Kennemer Theater zijn beperkt. We onderzoeken of een verhuizing van het Kennemer Theater naar het Stationsgebied/Ankie’s Hoeve mogelijk is.

ñ De Wijkertoren met daaraan gekoppeld de Grote Kerk is een karakteristiek bouwwerk in Beverwijk en het behoud hiervan verdient de steun van de gemeente. De Wijkertoren samen met de Grote Kerk kan bijvoorbeeld worden ingezet als een laagdrempelige locatie om culturele evenementen te organiseren.

ñ Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.

ñ Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige gemeentelijke voorschriften.

ñ Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.