Evenementen

Evenementen maken Beverwijk en Wijk aan Zee leuk en gezellig. Het is een meerwaarde voor de gemeente. De smaakmarkt, vers- en brocantemarkt, kofferbakmarkt, Beverwijk uit de Kunst of Young Art Festival zijn niet meer weg te denken. Het Tata Steel Chess Tournament, harddraverij, ringsteken en kermis horen bij Beverwijk en Wijk aan Zee. Ook zijn er veel kleine evenementen op straat-, buurt- of wijkniveau. Allemaal georganiseerd door enthousiaste ondernemers en bewoners. De gemeente stimuleert en faciliteert deze activiteiten.

ñ De kermis tijdens de feestweek hoort op het Meerplein en blijft dus ook op het Meerplein.

ñ De feestweek en andere evenementen mogen geen melkkoe van de gemeente zijn. We nemen de hoogte van leges en precariorechten onder de loep omdat veel ondernemers van actieve deelname afzien vanwege deze hoge kosten.

ñ De gemeente gaat in gesprek met de ondernemers om te kijken hoe we gezamenlijk de feestweek gaan verbeteren.

ñ De gemeente verstrekt sneller vergunningen. Een eerste reactie wordt in de meeste gevallen binnen 1 dag gegeven. We verstrekken de vergunningen op tijd.

ñ Buurtinitiatieven ondersteunen we van harte en we denken graag mee in de uitvoering van deze initiatieven.

ñ Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige gemeentelijke voorschriften.

ñ De gemeente helpt organisatoren van kleinschalige evenementen. We zorgen voor een goede samenwerking tussen de gemeenten en de organisatoren.

ñ We vereenvoudigen het aanvragen van vergunningen. Zeker bij herhaling van evenementen is het doorlopen van het volledig proces niet nodig. Het aangeven van de wijzigingen volstaat. Wij zijn voorstander van een zogenoemd evenementenloket.

ñ Beverwijk heeft sinds 1276 marktrechten en is een echte marktstad. De VVD is voorstander van eventuele initiatieven voor verbetering van huidige (bestaande) markten en juicht nieuwe marktinitiatieven toe.

ñ We wonen met plezier in Beverwijk en Wijk aan Zee. Thuis in de wijk. Samen in de IJmond.