Serge Ferraro

Portefeuille:

- Ruimtelijke ordening
- Stedelijke vernieuwing
- Bouwen en grote projecten
- Omgevingswet
- Haven en Kades
- Verzelfstandiging haven
- Economische zaken
- Parkeerbeleid
- Wonen
- Metropool Regio Amsterdam
- Noordzeekanaalgebied