Standpunten

 • Verkiezingsprogramma

  Volledige ...

  Lees hier het volledige verkiezingsprogramma

  Lees meer
 • Coalitieprogramma

  Coalitieprogramma 2018-2022

  Coalitieprogramma 2018-2022 VVD, GroenLinks, CDA en D66.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Afvalstoffen en reiniging

  De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Algemeen bestuur

  De VVD streeft naar een moderne en dienstbare gemeente.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Duurzaamheid

  De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Evenementen

  Evenementen zijn een meerwaarde voor de stad en verdienen ondersteuning.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Gemeentelijke lasten

  Wij staan voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Kunst en cultuur

  Kunst en cultuur zijn pilaren van de samenleving.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Natuur

  Een stad waar je kunt genieten van de natuur.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Nieuwkomers en integratie

  Nieuwkomers en integratie

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Ondernemerschap

  Ondernemers zijn onmisbaar, zij investeren in innovatie Beverwijk en de regio.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Onderwijs

  Een goed startpunt voor iedereen.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Sport

  Sport is het lijm van de samenleving.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Veiligheid en aanpak ...

  Een veilig Beverwijk is de basis voor de stad.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Verkeer en vervoer

  Het garanderen van een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de lokale overheid.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Werk en inkomen

  Iedereen die kan werken, die werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Wonen

  De VVD staat voor een fijne leefomgeving.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Zorg en ouderen

  Goede en bereikbare zorg voor iedereen.

  Lees meer