Barbara Middendorp

Portefeuille:

- Economische zaken
- Parkeerbeleid
- Stadspromotie
- Openbare orde en veiligheid
- Integrale veiligheid
- Brandweer
- Crisisbeheersing
- Handhaving
- Sport
- Kust- en strand (incl. visie WAZ)
- Toerisme en recreatie
- Regionale samenwerking
- Metropoolregio Amsterdam
- Noordzeekanaalgebied
- Informatisering en automatisering
- Bedrijfsvoering
- Strategische communicatie
- Dierenwelzijn
- Vluchtelingenopvang


Commissie:

- Broekpoldercommissie