Pieter Heinink

Pieter is de voorzitter van de VVD fractie.

Portefeuille:

- Economische zaken
- Parkeerbeleid
- Stadspromotie
- Monumenten en welstand
- Grote projecten
- Stedelijke vernieuwing
- Volksgezondheid
- Welzijn
- Milieu
- Natuur- en milieueducatie
- Duurzaamheid
- Verkeers- en vervoersbeleid
- Infrastructuur
- Openbaar vervoer
- Personeel en organisatie
- Burgerzaken
- Internationale contacten
- Integriteit
- Bestuurlijke coördinatie
- Dienstverlening

Commissies:

- Agendacommissie