Bart van Wijck

Portefeuille:

- Sociale zaken
- WMO (incl. Sociale teams)
- Arbeidsmarktbeleid en participatie
- Onderwijs (incl. passend onderwijs)
- Onderwijshuisvesting
- Kust- en strand (incl. visie WAZ)
- Kunst- en cultuur (historie)
- Monumentenbeleid en welstand
- Personeel en organisatie
- Burgerzaken
- Internationale contacten
- Integriteit
- Bestuurlijke coördinatie
- Dienstverlening
- Vluchtelingenopvang
- Aandeelhouderschap HVC


Overig:

- Penningmeester fractie