Quincy Geel

Portefeuille:

- Ruimtelijke ordening
- Stedelijke vernieuwing
- Bouwen en grote projecten
- Omgevingswet
- Haven en kades
- Verzelfstandiging haven
- Vastgoed en grondbeleid
- Jeugdzorg / jeugdbeleid
- Beleid/beheer/inrichting openbare ruimte
- Wonen
- Groen
- Wegen
- Water
- Riolering
- Reiniging / afval
- Onderwijs (incl. passend onderwijs)
- Onderwijshuisvesting
- Sport
- Volkgsgezondheid
- Welzijn
- Toerisme en recreatie
- Regionale samenwerking
- Metropoolregio Amsterdam
- Noordzeekanaalgebied
- Inkoop en aanbesteding

Commissie:

- Geloofsbrievencommissie