Serge Ferraro benoemd tot wethouder

Serge Ferraro is in de raadsvergadering van 15 mei 2018 benoemd als wethouder namens de VVD. In samenspraak met de andere leden van het college van B&W zal Ferraro onderstaande verantwoordelijkheden op zich nemen.

Portefeuille Serge Ferraro:

- Ruimtelijke ordening
- Stedelijke vernieuwing
- Bouwen en grote projecten
- Omgevingswet
- Haven en Kades
- Verzelfstandiging haven
- Economische zaken
- Parkeerbeleid
- Wonen
- Metropool Regio Amsterdam
- Noordzeekanaalgebied