VVD stelt vragen over jeugdbende

De VVD fractie heeft vragen gesteld over de jeugdbende die in Beverwijk en Heemskerk actief is.

Naar aanleiding van het artikel op het NHD ‘Jeugdbende slaat in op jonge IJmonders’ (https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190129_85163729/jeugdbende-slaat-in-op-jonge-ijmonders) hebben wij een aantal art. 41 vragen.

De vragen hebben betrekking tot de veiligheid van inwoners van Beverwijk en Heemskerk. Aangezien door toedoen van een jeugdbende er de laatste tijd veel incidenten plaatsvinden, met name in en rond de omgeving van de Pilotenbuurt.

1) Is het college bekend met bovenstaand artikel?

2) Is het college op de hoogte van de problematiek van een jeugdbende die zich sinds vorige maand schuldig maakt aan (zware) mishandelingen en beroving, op voornamelijk tieners en jonge mannen, in Beverwijk en Heemskerk?

3) Is het college bekend met de incidenten en de ernst ervan?

4) Deelt het college de mening van de VVD eens dat het onacceptabel is dat deze jeugdbende al een maand lang een slachtoffers maakt en dat er, ondanks getuigenissen van diverse mishandelde slachtoffers, nog steeds geen verdachten zijn aangehouden?

5) Is binnen de gezagsdriehoek bekend wie onderdeel uitmaken van deze groep? Zo ja, wat gaat er gebeuren om deze jeugdbende zo spoedig mogelijk aan te pakken?

6) De incidenten doen zich voor op het grensgebied tussen Beverwijk en Heemskerk. Is er sprake van een integrale aanpak? Wordt informatie tussen beide gemeenten gedeeld? Stemmen de handhavers van beide gemeenten hun werkzaamheden op elkaar af?

7) In het artikel staat dat de slachtoffers niet direct aangifte konden doen aangezien het bureau op vrijdagnacht gesloten was en er op zaterdag niemand aanwezig was om de aangiftes op te nemen, klopt dit? En zo ja, is het college het met de VVD eens dat aangiftes van zware (gewelds)delicten direct mogelijk zouden moeten zijn?