Aan de slag met de Kop van de haven en de Parallelweg!

Wij verheugen ons op de eerste paal en het pannenbier mét bitterballen!

Waar we eerder al zeiden: "aan de slag met bedrijventerrein Wijkermeer en De Pijp! ", zijn ook de kop van de haven en de Parallelweg toe aan een frisse wind. Afgelopen raadsvergadering is het startschot gegeven voor de grootschalige herontwikkeling van de Parallelweg en de Kop van de Haven.

Dit onderwerp kwam donderdag 25 april aan bod in de raadsvergadering. Het gebied kenmerkt zich momenteel door veel leegstand. Het voorstel van Wethouder Serge Ferraro omvat dan ook een plan om het gebied te ontwikkelen naar een modern woon-werkgebied met een goede verbinding met het centrum.

Benieuwd naar het toekomstbeeld? Zie de bijlage onder het bericht! De toekomstschets is te vinden vanaf pagina 22.

Zie de bijdrage van VVD-fractielid Barbara Middendorp in de video.

Zet cookies aan om de video te tonen.