Raad stemt unaniem voor voorstel VVD omtrent verkeersveiligheid

Op donderdagavond 30 januari heeft de VVD een motie vreemd ingediend om de verkeersveiligheid in Beverwijk aan te pakken. Onlangs bleek dat de gemeente Beverwijk nog niet beschikt over een verkeersveiligheidsplan. Dit houdt in dat het handhaven van de verkeersveiligheid in de stad onnodig bemoeilijkt wordt. Op initiatief van fractieleden Barbara Middendorp en Kevin Benning diende de VVD daarom een motie in.

De motie werd, na een korte toelichting door Barbara Middendorp, unaniem aangenomen. Wij verwachten dat de wethouder binnenkort met concrete maatregelen komt om gevaarlijke punten in de stad aan te pakken en het zo veiliger te maken voor álle deelnemers aan het wegverkeer.

Voor de volledige motie, zie bijlage.