Verslag raadsvergadering 27 mei 2021

De groenvisie

De VVD vindt een mooie en groene stad van groot belang. Ook is een groene stad klimaatbestendiger en koeler in warme periodes of periodes met hevige regenval. Het voorliggende raadsvoorstel vinden wij een goed uitgewerkt plan en steunen wij dan ook.


De Regionale Energie Strategie (RES)

Laten wij beginnen met de positieve kant. Wij zijn blij dat er veel mogelijkheden zijn en aandacht is voor het opwekken van stroom via zonne-energie op daken en op panelen parkeerplaatsen. Ook zijn wij blij dat Beverwijk een belangrijke rol kan vervullen in de transitie naar duurzame en schone stroom. Daarbij levert het arbeidsplaatsen in de stad en regio op.

De windmolenparken op zee hebben Beverwijk het imago van ‘groene stekker’ gegeven. Dat imago van ‘de groene stekker’ is echter niet alleen maar positief. Er kleven ook een aantal flinke nadelen aan.

Zo zullen deze parken voor onze kust de komende jaren in omvang en capaciteit toenemen. Echter, terwijl deze stroom in Beverwijk aan land komt, onder de grond door naar een transformatorstation moet, om vervolgens verder getransporteerd te kunnen worden - wordt niets hiervan aan Beverwijk toegekend. Deze kabels moeten vanwege hun capaciteit met olie gekoeld worden, waardoor er op de locatie waar deze kabels lopen geen mogelijkheden meer zijn qua grondgebruik.

Het is zelfs zo, dat mochten wij helemaal geen windenergie op land bouwen, dan is er volgens de manier waarop de RES berekent er dus geen bijdrage vanuit Beverwijk is op dat gebied, terwijl wij wel de benodigde infrastructuur huisvesten. Wij hebben dan ook bij de wethouder aangegeven dat hetgeen Beverwijk nu levert qua windenergie wat de VVD betreft voorlopig wel genoeg is.

Alle plus- en minpunten naast elkaar gezet is de VVD wel voorstander van het raadsvoorstel en wij zullen deze dan ook steunen.

Ook dienden wij een amendement mede in. Dit betreft een amendement van GroenLinks dat stelt dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de effecten van windmolens op het Tata Steel terrein alvorens deze te bouwen.